Ilppo Alho
teokset
näyttelyt
cv
arkisto
info
Ilppo Alho, 2014 — Horican II — akryyli- ja alkydiväri mdf:lle — 115 x 150 (cm)
Horican II — akryyli- ja alkydiväri mdf:lle — 115 x 150 (cm)
2014
1980 1985199019952000200520102015      


1980-1984
1985-1989
1990-19941995- 19992000 - 20042005 - 20092010 - 20142015 -

copyright © Ilppo Alho