Ilppo Alho
teokset
näyttelyt
cv
arkisto
info
Ilppo Alho, 2011 — Otsego — akryyli- ja alkydiväri mdf:lle — 150 x 220 (cm) 
Otsego — akryyli- ja alkydiväri mdf:lle — 150 x 220 (cm)
2011
1980 1985199019952000200520102015


      


1980-1984
1985-1989
1990-19941995- 19992000 - 20042005 - 20092010 - 20142015 -

copyright © Ilppo Alho