Ilppo Alho
teokset
näyttelyt
cv
arkisto
info
Ilppo Alho, 2004 — Tipperne 1 — akryyli- ja alkydiväri puulle — 65 x 65 (cm)
Tipperne 1 — akryyli- ja alkydiväri puulle — 65 x 65 (cm)
2004
1980 1985199019952000200520102015

      1980-1984
1985-1989
1990-19941995- 19992000 - 20042005 - 20092010 - 20142015 -

copyright © Ilppo Alho