Ilppo Alho
teokset
näyttelyt
cv
arkisto
info
Ilppo Alho, 1998 — Yes, I should — akryyliväri ja kehystetyt valokuvat — 190 x 370 (cm)
Yes, I should — akryyliväri ja kehystetyt valokuvat — 190 x 370 (cm)
1998
1980 1985199019952000200520102015
 
1980-1984
1985-1989
1990-19941995- 19992000 - 20042005 - 20092010 - 20142015 -

copyright © Ilppo Alho