Ilppo Alho
teokset
näyttelyt
cv
arkisto
info
Ilppo Alho, 1995 — Goodbye Zelibai — akryyliväri ja ledejä — 30 x 200 x 200 (cm)
Goodbye Zelibai — akryyliväri ja ledejä — 30 x 200 x 200 (cm)
1995
1980 1985199019952000200520102015

1980-1984
1985-1989
1990-19941995- 19992000 - 20042005 - 20092010 - 20142015 -

copyright © Ilppo Alho