Ilppo Alho
teokset
näyttelyt
cv
arkisto
info
Ilppo Alho, 1991 — Reality I & II — valokuva/preparoitu kamera — á 20 x 20 (cm)
Reality I & II — valokuva/preparoitu kamera — á 20 x 20 (cm)
1991
1980 1985199019952000200520102015


     


1980-1984
1985-1989
1990-19941995- 19992000 - 20042005 - 20092010 - 20142015 -

copyright © Ilppo Alho